IN THE SHADOW OF ART - DARIA GÓRKIEWICZ – THE GALLERY OF WORKS


 

RYSUNEK / DRAWING

Akceptacja siebie, życia, natury i śmierci to klucz do poznania tajemnicy życia. By spokojnie odnieść się do wyrazu „śmierć” należy poznać i zaakceptować najpierw samego siebie, dalej wrodzoną nam naturę, a na koniec świat dookoła. Zrozumienie filozofii kosmosu, tego że sami nim jesteśmy, jest rozwiązaniem tajemnicy śmierci. Potrzeba miłości, zbliżenia erotycznego, bliskości świata jest najbardziej podstawową potrzebą człowieka. To miłość i erotyzm sprawia, że zachowujemy naturalny porządek świata. Erotyzm jest dzieckiem miłości, dzięki niemu możemy kochać i być kochani. W technice ołówka i węgla odwołuję się do tych uczuć ukrytych głęboko w człowieku. 

THE DRAWING:
The works from that sphere can be called "the emotion's art". By simple symbols and associations the artist tries to cause the particular drift of the thoughts. Each of these works is connected with an appropriate moment in memory, with a fleeting moment making often only a shadow of it. These drawings are the trial to record those recesses of memory, which will disappear after our death.

 

 
Którą technikę malarską preferujesz:
olej
akryl
akwarela
digiart
nie ma znaczenia


MÓJ YOUTUBE: DARIA GÓRKIEWICZ
NOWA STRONA: 
dariagorkiewicz.wordpress.com

POCZYTAJ MÓJ BLOG: PASJE W CIENIU SZTUKI
ZAMIESZCZONE TREŚCI I ZDJĘCIA
PODLEGAJĄ OCHRONIE PRAW AUTORSKICH
ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH
POKREWNYCH Z DNIA 4 LUTEGO 1994 R.